ความฟิตของหัวใจ

หรือ VO2 max คือค่าประสิทธิภาพสูงสุด ในการนำออกซิเจนไปใช้สร้างพลังงาน มีหน่วยเป็น ml/kg/min ค่ายิ่งสูงยิ่งดี มักใช้ในการทดสอบหาความฟิตของนักกีฬา และคนทั่วไปที่อยากติดตามผลการฝึกออกกำลังกายของตนเอง

 • Name
 • Cardiac Output

  คือปริมาณเลือดที่ไหลเวียนในร่างกายภายใน 1 นาที โดยปกติจะอยู่ที่ประมาณ  4 ลิตร มีค่าเท่ากับ HR อัตราการเต้นหัวใจ x Stroke Volume ปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจห้องล่างซ้ายใน 1 ครั้ง ในนักกีฬาที่หัวใจแข็งแรง เลือดที่ปั๊มออกจากหัวใจ 1 ครั้ง จะมีปริมาณสูงมาก จึงทำให้อัตราการเต้นของหัวใจไม่สูง ทำให้ไม่เหนื่อยง่าย และมีช่วงความเหนื่อยที่กว้างกว่าคนทั่วไปนั่นเอง

 • HRV

  กราฟคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เป็นค่าความห่างระหว่าง R-R บ่งบอกถึงคุณภาพการทำงานของหัวใจ ในขณะที่ Heart Rate จะแสดงปริมาณการเต้นของหัวใจ ในคนที่แข็งแรงค่า HRV จะสูง ในทางกลับกันผู้ที่มีปัญหาหัวใจ จะมีค่า HRV ต่ำ 

 • Name
 • การวัดค่าความฟิตของหัวใจ

  สามารถทำได้หลายวิธี ด้วยการปั่นจักรยานวัดงาน หรือนั่งเฉยๆ โดยวัดค่า HRV ฯลฯ ใช้อุปกรณ์เฉพาะในการวัดค่า ช่วยให้เราติดตามผลของการฝึกออกกำลังกายได้เป็นอย่างดี