หลังจากการต่อสู้อันยาวนานกว่า 30 วัน ผู้กล้ามั่นใจว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงได้จริง ️‍…

หลังจากการต่อสู้อันยาวนานกว่า 30 วัน ผู้กล้ามั่นใจว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงได้จริง 🏋️‍♂️🏋️‍♀️

#ไม่คุมอาหาร
#ไม่รับประทานอาหารเสริม
#ออกกำลังกายอย่างเดียว
#มีวินัยในการออกกำลัง
Source