ท่าการบริหารของโรงออฟฟิศซินโดรม

            ท่าบริหารจัดโครงสร้างและยืดหยุ่นร่างกายอย่างถูกวิธี สามารถช่วยให้หนุ่มสาวออฟฟิศบรรเทาอาการปวดเฉพาะส่วนซึ่งเกิดจากออฟฟิศซินโดรมได้ ซึ่งท่าบริหารอย่างง่ายที่สามารถนำไปปฏิบัติตามที่ทำงานได้ง่ายและบ่อยครั้ง มีทั้งหมด 6 ท่า ซึ่งจะช่วยเพิ่มสมรรถนะและความยืดหยุ่น รวมถึงผ่อนคลายกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ เช่น คอ ไหล่ สะบัก หลัง และขา

ท่าที่ 1: บริหารต้นคอ

1. เริ่มต้นด้วยการไขว้แขนขวาไปด้านหลัง เอียงคอไปด้านซ้าย   2.แล้วเอื้อมมือซ้ายข้ามศีรษะไปวางแนบด้านข้างของศีรษะด้านขวา แล้วทำเช่นเดียวกันนี้กับอีกข้างหนึ่ง


ท่าที่
2: บริหารบ่าและไหล่         

1. ยืนตัวตรง ประสานมือเหยียดแขนไปข้างหน้า    2. ก้มศีรษะพร้อมกับยืดตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย ค้างไว้แล้วนับ 1-10


ท่าที่
3: บริหารสะบักและหน้าอก                         

1. ยืนตัวตรง กางแขนทั้งสองข้างออกในลักษณะตั้งฉาก      2.แล้วค่อยๆ ดึงแขนไปด้านหลัง

                
1. ยืนตัวตรง ชูแขนทั้งสองข้างเหนือศีรษะ    2.แล้วค่อยๆ ก้มตัวลงเอามือทั้งสองข้างวางแนบพื้นหรือแตะปลายเท้า โดยไม่งอเข่าท่าที่ 4: บริหารขาด้านหลังและหลังส่วนล่าง


ท่าที่
5: บริหารขาด้านหลัง น่อง และหลังส่วนล่าง               

1.ทำต่อเนื่องจากท่าที่ 4 โดยยังอยู่ในท่าก้มตัว    2.สอดมือทั้งสองไว้ด้านหลัง หัวเข่า แล้วค่อยๆ งอเข่าทั้งสองข้าง ค้างไว้แล้วนับ 1-10

1.ยืนตัวตรง ยกแขนทั้งสองข้างเหนือศีรษะ ประสานมือเอาไว้    2. แล้วค่อยๆ เอนตัวไปด้านหลังท่าที่ 6: บริหารหลังส่วนล่าง


ประโยชน์ที่ได้จากการเล่นท่ากายบริหาร

          ท่าบริหารร่างกายเหล่านี้ จะช่วยคลายความปวดเมื่อยให้กับคอ บ่า ไหล่ และหลัง ที่เกิดจากการที่เราต้องนั่งทำงานในท่าเดิม ๆ นานได้เป็นอย่างดี ลองจดจำและหมั่นทำตามบ่อย ๆ แม้ช่วงที่ทำจะรู้สึกเจ็บ ตึง ปวดไปบ้าง แต่หลังจากนั้นได้ผ่อนคลายแน่นอน อย่าปล่อยให้บุคลิกเสียจนเกินแก้ไขนะจ๊ะ